ΒΑΛΕΤΕ ΑΦΜ  K'Tαχ.Kωδ.
ΑΦΜ

 

Tαχ.Kωδ

 

 
 

 

Οι υπάλληλοι του ΥΠ.Ο.Ο  αντί για Α.Φ.Μ βάζουν τον Α.Μ και το Ταχκωδ της υπηρεσίας τους.